Processrätt Kompletteringsutbildningen JJKOM (PRO-K)

Schema

För schema klicka HÄR.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Byt termin  

Namn:
Processrätt Kompletteringsutbildningen JJKOM
Termin: V20
Period: 1
Studietakt: 100%
Nivå: GN
Poäng: 15,0
Språk: Svenska
Kursplan

Kontakt:


Kurskontakt:
pro@juridicum.su.se
Koordinator:
Kursföreståndare:
Anna Kaldal

Lärare: