Juridisk introduktionskurs (JIK-L)

Lärare


Namn:Per Ahlin
Titel:
Universitetslektor

Jur.dr
Telefon:08-16 17 87
Fax:08-612 41 09
Rum:C 886
Mobil: 
Funktion:
Enhet:
Medlem:
Folkrätt

Presentation:
  Per Ahlin är jur.dr och forskare i folkrätt. Han disputerade 1993 på en avhandling om folkrättens roll i svensk säkerhetspolitik. För närvarande arbetar han på ett projekt där han undersöker utvecklingen sedan 1993.

Mycket har hänt på drygt 20 år. Neutralitetspolitiken är övergiven, Sverige är medlem i EU och nya hot mot länders säkerhet har uppstått. Det finns fler exempel. Den huvudsakliga frågeställningen i projektet är om svensk tolkning av folkrätten ändrats i takt med att världen gjort det, och i så fall på vilket sätt.
Centrala ämnen för studien är Sveriges syn på självförvarsrätten, på den kollektiva säkerheten och på behovet av en stark rättsordning för att skydda en liten stat.

Per Ahlin har innan återkomsten till fakulteten arbetat i över 20 år på Dagens Nyheter, bland annat som reporter och som utrikesredaktör på ledarredaktionen. I sin roll som utrikesredaktör följde han och kommenterade flera av de stora världshändelserna på nära håll.


Byt termin  

Namn:
Juridisk introduktionskurs
Termin: V20
Period: 1
Studietakt: 100%
Nivå: GN
Poäng: 10,5
Språk: Svenska
Kursplan

Kontakt:


Kurskontakt:
jik@juridicum.su.se
Koordinator:
Oskar Klingborn
Amanuens:
Sara Carlsten
Kursföreståndare:
Mia Carlsson

Lärare:


Ahlin Per
Bakardjieva Engelbrekt Antonina
Carlsson Mia
Dahlqvist Julia
Elgebrant Emil
Gunnerstad Annelie
Jarnesand Marie
Lainpelto Katrin
Lavett Ivar
Ramberg Christina
Rasmussen Maria
Sjöberg Gustaf
Sluijs Jessika van der
Storr Christine
Ågren Jack
Carl-Fredrik Hedenström
Erik Svensson
Eva Thorén
Johan Eriksson
Johanna Chamberlain
Jonny Flodin
Josefin Hellman
Juridiska Föreningen
Madeleine Silfverberg
Mari Heidenborg
Mångfaldsprojektet
Susanne Ghomasi
Svante O. Johansson
Ulrika Borg