Juridisk introduktionskurs (JIK-L)

Lärare


Namn:Christina Ramberg
Titel:
Professor

Jur.dr
Telefon:08-16 28 02
Fax:08-612 41 09
Rum:C 978
Hemsida: www.christinaramberg.se
Mobil:0722-00 65 00
Funktion:
Enhet:
Fakultetsnämnd
Medlem:
Civilrätt
Allmän förmögenhetsrätt
Fakultetsnämden, ledamot

Presentation:
  Forskningsområden: Civilrätt, särskilt kommersiell avtalsrätt, köprätt och särskilda avtalstyper.

Jag är specialiserad på avtalsrätt i vid bemärkelse. Min avhandling handlade om företagsöverlåtelser. Jag har skrivit monografier om bl.a. upplysningsplikt, reklamation, elektronisk handel, auktioner och aktieägaravtal. Jag har under lång tid intresserat mig för internationell harmonisering av avtalsrätten och varit mycket engagerad i ett arbete som tagit fram en ”modellag” för en europeisk civilkod (det som blev DCFR). Inspirerad av det har jag utarbetat en kodifikation av nu gällande svensk avtalsrätt i paragrafform (www.avtalslagen 2010.se).

Jag skriver flera läroböcker, bl.a. Malmströms Civilrätt och Allmän avtalsrätt. Den senare boken finns även som App med "special features". Jag håller på att ta fram ett webbaserat avtalsförhandlingsspel för undervisningsändamål.

Jag är intresserad av hur juridik fungerar i det praktiska rättslivet. Jag har arbetat fem år på advokatfirman Vinge och som hovrättsråd i hovrätten för västra Sverige. Jag är fortfarande praktiskt aktiv som skiljeman, styrelseledamot och rådgivare till advokater.


Min CV finns på www.christinaramberg.seByt termin  

Namn:
Juridisk introduktionskurs
Termin: V20
Period: 1
Studietakt: 100%
Nivå: GN
Poäng: 10,5
Språk: Svenska
Kursplan

Kontakt:


Kurskontakt:
jik@juridicum.su.se
Koordinator:
Oskar Klingborn
Amanuens:
Sara Carlsten
Kursföreståndare:
Mia Carlsson

Lärare:


Ahlin Per
Bakardjieva Engelbrekt Antonina
Carlsson Mia
Dahlqvist Julia
Elgebrant Emil
Gunnerstad Annelie
Jarnesand Marie
Lainpelto Katrin
Lavett Ivar
Ramberg Christina
Rasmussen Maria
Sjöberg Gustaf
Sluijs Jessika van der
Storr Christine
Ågren Jack
Carl-Fredrik Hedenström
Erik Svensson
Eva Thorén
Johan Eriksson
Johanna Chamberlain
Jonny Flodin
Josefin Hellman
Juridiska Föreningen
Madeleine Silfverberg
Mari Heidenborg
Mångfaldsprojektet
Susanne Ghomasi
Svante O. Johansson
Ulrika Borg