Juridisk introduktionskurs (JIK-L)

Lärare


Namn:Jessika van der Sluijs
Titel:
Professor

Jur.dr
Telefon:08-16 20 78
Fax:08-612 41 09
Rum:C 830
Funktion:
Dekanus
Enhet:
Sthlm Centre for Comm Law
Ledning
Fakultetsnämnd
Medlem:
Civilrätt
Försäkringsrätt
Fakultetsnämnden ordförande

Presentation:
  Jessika van der Sluijs är professor i civilrätt. Forskningen har huvudsakligen gällt försäkringsrättsliga frågeställningar. I avhandlingen (2006) "Direktkravsrätt vid ansvarsförsäkring" handlade om den skadelidandes rätt att vända sig direkt till ansvarsförsäkringsgivaren med sitt krav. Monografin "Professionsansvarsförsäkring" (2013) handlade om ansvarsförsäkringarna för advokater, revisorer, mäklare och förmedare och den rättsliga kontexten. Det projektet finansierades av Torsten och Ragnar Söderbergs stiftelser. I det senaste projektet "Soft law-reglering av försäkringsrätten" undersöktes hur olika soft law-mekanismer (nämndbeslut, riktliner, rekommendationer, uppförandekoder mm) påverkar försäkringsrätten. projektet som avslutades 2019 finansierades av Stiftelsen för försäkringsrättslig forskning. Sedan 2010 har hon varit verksam vid Stockholm Centre for Commercial Law (SCCL).

Undervisningen har bedrivits framför allt på grundkurserna Civilrätt A och Allmän rättslära, samt på specialkursen Försäkringsrätt. Hon undervisar ämnesmässigt främst inom allmän avtalsrätt, kontraktsrätt, fordringsrätt, skadeståndsrätt och försäkringsavtalsrätt. Jessika van der Sluijs utsågs 2013 av rektor till Årets Lärare vid Juridiska fakulteten.

Jessika van der Sluijs samverkar regelbundet med det praktiska rättslivet genom att exempelvis föreläsa, undervisa eller medverka vid seminarier.

2018-2020 är Jessika van der Sluijs Dekanus för Juridiska fakulteten vid Stockholms universitet.Byt termin  

Namn:
Juridisk introduktionskurs
Termin: V20
Period: 1
Studietakt: 100%
Nivå: GN
Poäng: 10,5
Språk: Svenska
Kursplan

Kontakt:


Kurskontakt:
jik@juridicum.su.se
Koordinator:
Oskar Klingborn
Amanuens:
Sara Carlsten
Kursföreståndare:
Mia Carlsson

Lärare:


Ahlin Per
Bakardjieva Engelbrekt Antonina
Carlsson Mia
Dahlqvist Julia
Elgebrant Emil
Gunnerstad Annelie
Jarnesand Marie
Lainpelto Katrin
Lavett Ivar
Ramberg Christina
Rasmussen Maria
Sjöberg Gustaf
Sluijs Jessika van der
Storr Christine
Ågren Jack
Carl-Fredrik Hedenström
Erik Svensson
Eva Thorén
Johan Eriksson
Johanna Chamberlain
Jonny Flodin
Josefin Hellman
Juridiska Föreningen
Madeleine Silfverberg
Mari Heidenborg
Mångfaldsprojektet
Susanne Ghomasi
Svante O. Johansson
Ulrika Borg