Juridisk introduktionskurs (JIK-L)

Lärare


Namn:Mia Carlsson
Titel:
Universitetslektor

Jur.dr
Telefon:08-16 22 54
Fax:08-16 25 66
Rum:SCCL 661
Funktion:
Enhet:
Sthlm Centre for Comm Law
Utbildningsutskottet
Medlem:
Civilrätt
Utbildningsutskottet, ledamot
Skadeståndsrätt

Presentation:
  Presentation
Mia Carlsson bedriver forskning och undervisning inom allmän civilrätt och offentligrätt med inriktning på skadeståndsrätt, ersättningsrätt och socialförsäkringsrätt och med spetskompetens inom personskaderätt med särskilt fokus på arbetsskadefrågor.

Pågående forskningsprojekt har titeln Ansvar för annans vållande – ansvars- och begränsningskriterier för principalansvar. Traditionell frågeställning i aktuell rättsmiljö.

Utbildning
Lärarexamen, Karlstad universitet 1988.
Juristexamen, Stockholms universitet, 2000.
Doktor i civilrätt, Stockholms universitet, 2008.
Docent i civilrätt, Stockholms universitet, 2010.

Fakultets- och institutionsuppdrag
Ledamot av utbildningsutskottet vid juridiska fakulteten, Stockholms universitet och engagerad i utbildningsfrågor inom ramen för juristprogrammet.
Ämnesansvarig för introduktionskurserna vid juridiska institutionen, Stockholms universitet.
Kursföreståndare för Juridisk introduktionskurs. Kursen är en inledande metodkurs för juristprogrammet vid Stockholms universitet.
Kursföreståndare för Specialkursen i skadeståndsrätt på juristprogrammet vid Stockholms universitet.
Handleder och examinerar uppsatser för juristexamen.
Doktorandhandledare, Juridiska fakulteten, Uppsala universitet, 2013–2018.
Sakkunniguppdrag vid svenska och nordiska lärosäten.

Uppdrag i övrigt
Medlem i redaktionsrådet, Juridisk Tidskrift, Stockholms universitet.
Ledamot av styrelsen för Stockholm Centre for Commercial Law, Stockholms universitet.
Initiativtagare till uppsatstävlingen vid Stockholm Centre for Commercial Law, SCCL-priset.
Fortbildare i arbetsskadeförsäkring, Domstolsakademin, Sveriges domstolar.
Författare, Lexino, djupa lagkommentaren till arbetsskadeförsäkringsreglerna i socialförsäkringsbalken, Juno, Norstedts Juridik.
Expert i referensgruppen för Utredningen om en mer jämställd och rättssäker försäkring vid arbetsskada (SOU 2017:25 Samlad kunskap – stärkt handläggning), 2016–2017.
Ledamot av styrelsen för Fakultetskurser, 2014–2018.
Sekreterare i Arbetsskadekommissionen, Svenska Försäkringsförbundet, 2010–2012.
Avdelningsföreståndare, Forskningsavdelningen i skadeståndsrätt, Stockholm Centre for Commercial Law, 2010–2014.

Publikationer i urval
Arbetsskada – samspelet mellan skadestånd och andra ersättningsordningar, 2008 (ak. avh.).
Omprövning av skadeståndslivränta, JT 2008/09 nr 4.
Sambandsbedömning – en kursändring, JT 2009/10 nr 2 och SCCL Årsbok II 2010.
Arbetsskadeförsäkringen i Danmark, delrapport Arbetsskadekommissionen, Svenska Försäkringsförbundet, 2011 (medförfattare Eva Erlandsson).
Arbetsskadeförsäkringen i Finland, delrapport Arbetsskadekommissionen, Svenska Försäkringsförbundet, 2011 (medförfattare Eva Erlandsson).
Arbetsskadeförsäkringen i Norge, delrapport Arbetsskadekommissionen, Svenska Försäkringsförbundet, 2011 (medförfattare Eva Erlandsson).
Förslag till en förändrad arbetsskadeförsäkring, slutrapport Arbetsskadekommissionen, Svenska Försäkringsförbundet, 2012 (medförfattare Eva Erlandsson).
Människan i arbetslivet. Teori och praktik, (medförfattare) 2 uppl. 2014.
I arbetet – om arbetsskadeskyddets gränser, Bertil Bengtsson 90 år, 2016.
Försäkrad i arbetet – om arbetslivets gränser, Arbetslivet och socialförsäkringen, Socialförsäkringsrapport 2017:2, Försäkringskassan 2017.
Risk in Swedish tort law: of models and muddles, Regulating Risk through Private Law, (Matthew Dyson (ed.), 2018 (medförfattare Sandra Friberg).
Psykiska arbetsskador – ingen regel utan undantag, inget undantag utan regel, Festskrift till Göran Millqvist, 2019 och SCCL Årsbok X 2019.
Finna rätt, (medförfattare) 15 uppl. 2020.
Studiematerial, Juridisk introduktionskurs, (medförfattare Rolf Höök) 13 uppl. 2020.Byt termin  

Namn:
Juridisk introduktionskurs
Termin: V20
Period: 1
Studietakt: 100%
Nivå: GN
Poäng: 10,5
Språk: Svenska
Kursplan

Kontakt:


Kurskontakt:
jik@juridicum.su.se
Koordinator:
Oskar Klingborn
Amanuens:
Sara Carlsten
Kursföreståndare:
Mia Carlsson

Lärare:


Ahlin Per
Bakardjieva Engelbrekt Antonina
Carlsson Mia
Dahlqvist Julia
Elgebrant Emil
Gunnerstad Annelie
Jarnesand Marie
Lainpelto Katrin
Lavett Ivar
Ramberg Christina
Rasmussen Maria
Sjöberg Gustaf
Sluijs Jessika van der
Storr Christine
Ågren Jack
Carl-Fredrik Hedenström
Erik Svensson
Eva Thorén
Johan Eriksson
Johanna Chamberlain
Jonny Flodin
Josefin Hellman
Juridiska Föreningen
Madeleine Silfverberg
Mari Heidenborg
Mångfaldsprojektet
Susanne Ghomasi
Svante O. Johansson
Ulrika Borg