Juridisk introduktionskurs (JIK-L)

Lärare


Namn:Antonina Bakardjieva Engelbrekt
Titel:
Professor

Jur.dr
Telefon:08-16 29 96
Fax:08-612 41 09
Rum:C 921
Funktion:
Enhet:
Forskningsutskott
Medlem:
Civilrätt
Immaterialrätt
Marknadsrätt
Europarätt
Forskningsutskottet, suppleant

Presentation:
 

Akademisk bakgrund


Docent i privaträtt, Stockholms universitet, Juridiska fakulteten (2004)


Juris doktor i privaträtt, Stockholms universitet, Juridiska fakulteten (2003)


LL.M in Comparative, European and International  Laws, European University Institute, Florence, with distinction (1993)


Jur.kand., Sofias universitet, Juridiska fakulteten (1987) 


Tidigare anställningar


Universitetslektor i europeisk integrationsrätt, Stockholms universitet, Juridiska institutionen (2008)


Universitetslektor i rättsvetenskap, Örebro universitet (2006-2008)


Doktorand i rättsvetenskap, Stockholms universitet, Juridiska institutionen


Deputy Secretary, Committee on Legal Affairs and Human Rights, Parliamentary Assembly, Council of Europe, Strasbourg (1994-1995)


Forskningsvistelser/gästforskare


Fernand Braudel Senior Fellow, EUI Florens (2017-2018)


Adjungerad professor, Keio University, Tokyo (oktober 2015 - mars 2016)


Gästprofessor, Chicago Kent College of Law (Spring 2014)


Gästprofessor, Bond University, Australia (March 2013)


Hauser Global Research Fellow, New York University School of Law (Fall 2010)


Jean Monnet Fellow/STINT fellow, Europeiska universitetsinstitutet (EUI), Florens (2005-2006)


Gästforskare, Max Planck Institutet för utländsk och internationell immaterialrätt och konkurrensrätt München (jan-sept 1994; feb-april 1999; mars-juni 2002) 


Forskningsintressen


Ämnesmässigt är min forskning inriktad på europeisk ekonomisk rätt och styrning (governance) med fokus på europeisk och komparativ marknadsrätt, konsumenträtt och immaterialrätt. Det huvudsakliga intresset ligger på processer av europeisering och globalisering och dess inflytande på nationell rätt, samt olika rättsystems ömsesidiga påverkan (”rättstransplantationer"). Andra forskningsteman som jag återkommande arbetar med är den flytande gränsdragningen mellan privat och offentlig rätt, samt det komplexa förhållandet mellan materiell rätt å den ena sidan, och processrätt och institutioner å den andra. Metodologiskt är utmärkande drag för min forskning användningen av komparativ metod och tvärvetenskaplig, främst så kallat institutionalistisk, ansats. Jag undervisar i europarätt, komparativ rätt, immaterialrätt, marknadsrätt och rättsekonomi.


Akademiska förtroendeuppdrag


Ordförande, Svenska nätverket för europarättsforskning (2011-)


Viceorförande, Forskningsutskottet, Stockholms universitet, Juridiska fakulteten (2012-2017)


Ledamot, Beredningsgruppen för rättsvetenskap och filosofi Vetenskapsrådet  (2009-2013)   


Ledamot, Scientific Advisory Board, Munich Intellectual Property Law Centre (2012-)


Styrelseledamot, Scandinavian Studies in Law (2009-)


Byt termin  

Namn:
Juridisk introduktionskurs
Termin: V20
Period: 1
Studietakt: 100%
Nivå: GN
Poäng: 10,5
Språk: Svenska
Kursplan

Kontakt:


Kurskontakt:
jik@juridicum.su.se
Koordinator:
Oskar Klingborn
Amanuens:
Sara Carlsten
Kursföreståndare:
Mia Carlsson

Lärare:


Ahlin Per
Bakardjieva Engelbrekt Antonina
Carlsson Mia
Dahlqvist Julia
Elgebrant Emil
Gunnerstad Annelie
Jarnesand Marie
Lainpelto Katrin
Lavett Ivar
Ramberg Christina
Rasmussen Maria
Sjöberg Gustaf
Sluijs Jessika van der
Storr Christine
Ågren Jack
Carl-Fredrik Hedenström
Erik Svensson
Eva Thorén
Johan Eriksson
Johanna Chamberlain
Jonny Flodin
Josefin Hellman
Juridiska Föreningen
Madeleine Silfverberg
Mari Heidenborg
Mångfaldsprojektet
Susanne Ghomasi
Svante O. Johansson
Ulrika Borg