Juridisk introduktionskurs (JIK-L)

Lärare


Namn:Christine Storr
Titel:
Adjunkt

Telefon:08-16 37 95
Fax:08-612 41 09
Rum:C 856
Mottagningstid:by appointment
Hemsida: http://iinek.net/
Mobil:0706 - 27 77 37
Funktion:
Enhet:
Medlem:
Rättsinformatik

Presentation:
 

Christine kan nås via e-post till christine.storr@juridicum.su.se i första hand.


Christines avhandlingsprojekt behandlar rättsinformation som verktyg och speciellt effekten av den teknologiska utvecklingen på juridisk informationssökning, rättskälleläran och användare. Frågeställningar om sociala medier som rättskälla samt ett nytt Google perspektiv på informationssökning behandlas också i avhandlingen.


Christine undervisar bl.a. på grundkurserna Juridisk informationssökning (inom JIKen)Europarätt och Civilrätt C, samt på fristående kurserna Medie- och marknadsjuridik (HAMEMA-F) och Intro till förvaltningsrätt, arbetsrätt off anst (IFAOA-F). Christine är även kursföreståndare för Marknadsjuridiska perspektiv (MJP) på Företagsekonomiska institutionen.


Inom traditionell IT-rätt är hon specialiserad på dataskydd och personlig integritet, marknadsrätt samt e-handel och har författat flera svenska bidrag till EU-rapporter inom ämnet samt skrivit den svenska delen i Kluwers International Encyclopedia of Cyber LawByt termin  

Namn:
Juridisk introduktionskurs
Termin: V20
Period: 1
Studietakt: 100%
Nivå: GN
Poäng: 10,5
Språk: Svenska
Kursplan

Kontakt:


Kurskontakt:
jik@juridicum.su.se
Koordinator:
Oskar Klingborn
Amanuens:
Sara Carlsten
Kursföreståndare:
Mia Carlsson

Lärare:


Ahlin Per
Bakardjieva Engelbrekt Antonina
Carlsson Mia
Dahlqvist Julia
Elgebrant Emil
Gunnerstad Annelie
Jarnesand Marie
Lainpelto Katrin
Lavett Ivar
Ramberg Christina
Rasmussen Maria
Sjöberg Gustaf
Sluijs Jessika van der
Storr Christine
Ågren Jack
Carl-Fredrik Hedenström
Erik Svensson
Eva Thorén
Johan Eriksson
Johanna Chamberlain
Jonny Flodin
Josefin Hellman
Juridiska Föreningen
Madeleine Silfverberg
Mari Heidenborg
Mångfaldsprojektet
Susanne Ghomasi
Svante O. Johansson
Ulrika Borg