Juridisk introduktionskurs (JIK-L)

Lärare


Namn:Annelie Gunnerstad
Titel:
Adjunkt

Jur.kand
Telefon:08-16 22 35
Fax:08-612 41 09
Rum:C 716
Funktion:
Studierektor
Enhet:
Medlem:
Rättshistoria

Presentation:
  I avhandlingen behandlas det folkrättsliga suveränitetsinstitutet ur ett rättshistoriskt perspektiv. Därvid analyseras, med utgångspunkt i den historiska periodiseringen, konsekvenserna av ett skolastiskt, naturrättsligt respektive positivistiskt betraktelsesätt på statssuveräniteten med avseende på dess grundläggande karaktärsdrag och dess eventuella begränsningar.

Vid sidan av avhandlingsskrivandet undervisar jag på kursen i Rättshistoria, 6 p, om den juridiska metodlärans historia.


Byt termin  

Namn:
Juridisk introduktionskurs
Termin: V20
Period: 1
Studietakt: 100%
Nivå: GN
Poäng: 10,5
Språk: Svenska
Kursplan

Kontakt:


Kurskontakt:
jik@juridicum.su.se
Koordinator:
Oskar Klingborn
Amanuens:
Sara Carlsten
Kursföreståndare:
Mia Carlsson

Lärare:


Ahlin Per
Bakardjieva Engelbrekt Antonina
Carlsson Mia
Dahlqvist Julia
Elgebrant Emil
Gunnerstad Annelie
Jarnesand Marie
Lainpelto Katrin
Lavett Ivar
Ramberg Christina
Rasmussen Maria
Sjöberg Gustaf
Sluijs Jessika van der
Storr Christine
Ågren Jack
Carl-Fredrik Hedenström
Erik Svensson
Eva Thorén
Johan Eriksson
Johanna Chamberlain
Jonny Flodin
Josefin Hellman
Juridiska Föreningen
Madeleine Silfverberg
Mari Heidenborg
Mångfaldsprojektet
Susanne Ghomasi
Svante O. Johansson
Ulrika Borg