Examensarbete Kompletteringsutbildningen JJKOM (EXAR-K)

Kursbeskrivning


Välkommen
Aktuell information finns på Juristprogrammets hemsida. Examensarbete

Byt termin  

Namn:
Examensarbete Kompletteringsutbildningen JJKOM
Termin: V20
Period: 1
Studietakt: 100%
Nivå: AN
Poäng: 30,0
Språk: Svenska
Kursplan

Kontakt:


Kurskontakt:
Koordinator:
Kursföreståndare:

Lärare: