Juridisk introduktionskurs (JIK-L)

Aktuellt

2020-08-24 Extra praktiskt omprov


Det extra praktiska omprovet ges på distans. Vänligen logga in på Athena och kursen Juridisk introduktionskurs-VT20 för instruktioner om hur du deltar i provet. Provtiden startar kl. 10.00. 


2020-06-30 Extra praktiskt omprov
Som tidigare annonserats kommer det att ges en extra möjlighet att skriva det praktiska provet. Provet är den 24 augusti och du anmäler dig genom att registrera dig till en grupp under Grupper här i Fastreg. Anmälan till detta specifika prov sker alltså i Fastreg trots att kursen i övrigt från och med HT20 använder Athena som lärplattform (se information nedan). 


2020-06-25 - Ny kurshemsida fr.o.m. HT20


Från och med HT20 kommer kursen att finnas i den nya lärplattformen Athena. Kurshemsidan i Fastreg kommer inte att uppdateras. All kursinformation, schema och anmälningar till tentor kommer från och med nu att ske i Athena: https://athena.itslearning.com/.


2020-05-04 Kursutvärdering


Nu ligger en kursutvärdering för Juridisk introduktionskurs uppe i Fastreg. Vi hoppas att ni vill ta några minuter för att ge feedback på kursen och lämna era eventuella kommentarer. 


2020-04-28 - Extra praktiskt prov


Ett extra praktiskt omprov äger rum måndag den 24 augusti kl. 10.00. Rättningen av detta prov kommer att publiceras under samma vecka (registreringsveckan). Anmälan sker genom gruppval i Fastreg, som nu är öppet. Anmälan stänger tisdag den 18 augusti. Studenter med rätt till extra tid samt omregistrerade studenter anmäler sig istället via mejl till jik@juridicum.su.se.


Förberedelse inför omprovet i augusti
Om du har blivit underkänd, förbered dig för omprovet genom att gå igenom Finna Rätt och dina egna anteckningar från seminarium i Lexlab samt arbetsbok och övningsfrågor under Kursmaterial --> Rättskällor. 


Ditt prov
Om du har frågor om det praktiska provet eller vill fråga om just ditt resultat, kontakta Christine Storr (christine.storr@juridicum.su.se). Ange ditt namn och personnummer i mejlet.


2020-04-27 Resultat omtentamen + praktiskt omprov
Resultatet på omtentan den 15 april 2020 finns nu publicerat i FastReg. Om du klarat alla obligatorier kan du se ditt resultat under fliken Betyg i FastReg. Svarsförslag till tentamen kommer strax att publiceras under Kursmaterial --> Tentamen.

Betygsgränser:
AB: 17,5
Ba: 14,5
B: 12,5
U: 0-12

Casepoängen är inräknade i resultatet. Maxpoäng på tentan är 18 poäng och maxpoäng på caset är 4 poäng. Betygen kommer att överföras till Ladok och synas där inom kort.


Vad gör jag om jag fått underkänt på tentan?
Om du fått underkänt på tentan kan du omregistrera dig till Juridisk introduktionskurs HT20. Maila jik@juridicum.su.se om du önskar bli omregistrerad. Registreringen sker strax innan terminsstart i augusti.

Varför kan jag inte se något betyg?
Detta beror på att du inte uppfyllt alla obligatorier (t.ex. praktiska provet eller närvaro) på kursen. I så fall ser du ditt tentamensresultat inklusive casepoäng under Aktiviteter i FastReg. Betyget rapporteras in när alla obligatorier är godkända.


Praktiska provet
Resultatet på det praktiska omprovet finns nu under Aktiviteter i Fastreg där du hittar din poäng samt resultat. Resultatet är antingen G (=godkänt) eller U (=underkänt). Godkänt på provet var 8 poäng.


Hur gör jag om jag vill se min tenta?


Du kan hämta din egen tenta i Exia:
https://exia.su.se
* klicka på "Hämta resultat"
* logga in med ditt SU-konto


Observera att poängen i Exia är utan casepoängen. Observera även att tentander med 1,5 poäng från gränsen till ett högre betyg redan har kontrollerats av examinator. För det fall en tentands poäng har höjts, syns eventuellt inte detta i Exia.


Hur gör jag om jag vill begära omprövning?
Se http://www.jurinst.su.se/utbildning/allm%C3%A4n-studieinformation/ompr%C3%B6vning-av-betyg. Som nämnts ovan har samtliga gränsfall redan kontrollerats av examinator.


2020-04-08 Mottagningen inför omprovet


Mottagningstid rättskällor inför omprovet äger rum i morgon, torsdag 9 april kl 10:00 via Zoom. Zoom länken är: https://stockholmuniversity.zoom.us/j/263181424 . Informationen finns även i Athena.


2020-04-08 - Påminnelse
Glöm inte att anmäla er till omtentamen den 15 april! Anmälan stänger nu på fredag den 10 april. Studenter med rätt till extra tid ska både anmäla sig i Fastreg och maila JIK@juridicum.su.se. Även detta ska ske senast fredag den 10 april. 


2020-04-01 Omprov praktiska provet 17 april


Omprovet för praktiska provet kommer att genomföras som en inlämning i Athena. Observera att det är samma starttid för alla studenter, dvs fredag 17 april, kl 10:00. Under Kursmaterial --> RÄTTSKÄLLOR finns detaljerade instruktioner för omprovet. Samtliga studenter som planerar att skriva omprovet ombeds läsa igenom detta dokument noggrant.


Mottagningen inför omprovet
Mottagningen inför omprovet, där ni går igenom exempelprovet, kommer hållas torsdag 9 april kl 10:00 via Zoom. Länken till Zoom mötet kommer publiceras på schemat senast dagen innan.


2020-03-31 Angående praktiska provet
Mottagningstiden inför det praktiska omprovet kommer att flyttas fram och ske via Zoom. Mer information om provet publiceras inom kort.


2020-03-31 Omtentamen 15 april

Omtentamen för Juridisk introduktionskurs VT20 kommer att genomföras som en hemtentamen. Under Kursmaterial --> OMTENTAMEN JIK 15 april 2020 finns detaljerade instruktioner för denna hemtentamen. Samtliga studenter som planerar att skriva omtentan ombeds läsa igenom detta dokument noggrant.


Anmälan till tentamen är nu öppen. Ni anmäler er i Fastreg via fliken Tentor. Sista anmälningsdag är fredag den 10 april.


Studenter med rätt till extra tid ombeds att anmäla sig i Fastreg enligt ovan samt maila JIK@juridicum.su.se.


Vi återkommer inom kort angående det praktiska omprovet.


2020-03-28 Angående omtentamen
Som några av er kanske märkt har inte anmälan till omtentan öppnat ännu. Vi arbetar hårt på att besluta om när och på vilket sätt omtentan ska genomföras med tanke på den rådande situationen. Vi som arbetar med kursen har full förståelse för att ni vill ha information om detta så snart som möjligt. Vi uppdaterar här så snart vi har ett beslut om hur omtentan ska genomföras.


2020-03-26 Svarsförslag
Frågorna från ordinarie tenta 4 mars samt examinatorernas svarsförslag finns nu under Kursmaterial --> Tentamen.


2020-03-25 Förtydligande angående tentapoäng i Exia
Den poäng som står under fråga 3b utgör den totala poängen för både fråga 3a och 3b.


2020-03-25 Information om betygspubliceringen
Resultatet på ordinarie tentamen den 4 mars 2020 finns nu publicerat i FastReg. Du kan se ditt resultat under fliken Betyg i FastReg. 

Betygsgränserna var:
AB: 18
Ba: 16
B: 13,5
U: 0-13

Casepoängen är inräknade i resultatet. Maxpoäng på tentan är 18 poäng, och maxpoäng på caset är 4 poäng. Betygen kommer att överföras till Ladok och synas där inom kort. 


Vad gör jag om jag fått underkänt på tentan?
Om du fått underkänt på tentan kan du skriva omtentan den 15 april. Anmälan till omtentan öppnar på fredag. Godkänt betyg i JIK är en förutsättning för att få påbörja termin 2. Blanka tentamina rapporteras som U.

Varför kan jag inte se mitt resultat?
Detta beror på att du inte uppfyllt obligatorierna (t.ex. praktiska provet eller närvaro) på kursen. I så fall ser du ditt tentamensresultat inklusive casepoäng under Aktiviteter i FastReg. Betyget rapporteras in när samtliga obligatorierna är godkända. Har du frågor om detta, vänligen kontakta jik@juridicum.su.se.


Hur gör jag om jag vill se min tenta?
Student som vill ha kopia på egen tentamen hämtar den själv i Exia:


https://exia.su.se
* klicka på "Hämta resultat"
* logga in med ditt SU-konto


Observera att poängen i Exia är utan casepoängen. Observera även att tentander med 1,5 poäng från gränsen till ett högre betyg redan har gränsfallskontrollerats av examinator. För det fall en tentands poäng har höjts, syns eventuellt inte detta i Exia.


Hur gör jag om jag vill begära omprövning?


Se http://www.jurinst.su.se/utbildning/allm%C3%A4n-studieinformation/ompr%C3%B6vning-av-betyg
Som nämnts ovan har samtliga gränsfall redan kontrollerats av examinator.


Ett svarsförslag till tentamen kommer att publiceras inom några dagar. 


2020-03-18 - Telefontider
Amanuensens telefontider är tills vidare: tisdagar och torsdagar, 13.00-17.00. Telefonnummer: 08-16 20 09.


2020-03-12 - Inställda mottagningstider
Med anledning av det rådande läget är alla mottagningstider inställda tills vidare. Amanuensen nås på mail jik@juridicum.su.se alternativt på telefon 08-162009. 


2020-03-04 - Resultat på praktiska provet


Resultatet på det praktiska provet (PP) finns nu under Aktiviteter i Fastreg där du hittar din poäng samt resultat. Resultatet är antingen G (=godkänt) eller U (=underkänt). Godkänt på provet var 8 poäng.

Information till dig som fått underkänt på provet:
Omprov
Omprovet äger rum fredag den 17 april. I schemat kan du se vilka tider som finns att välja. Anmälan till omprovet sker genom gruppval i Fastreg, som nu är öppet i Fastreg. Senaste dag för att välja tid är 14 april kl. 23.59. Du behöver alltså bara välja tid för omprovet om du fått underkänt på provet  eller inte skrivit det alls. Studenter med rätt till extra tid samt omregistrerade studenter anmäler sig istället via mejl till jik@juridicum.su.se.


Förberedelse inför omprovet
Om du har blivit underkänd, förbered dig för omprovet genom att gå igenom Finna Rätt, titta på videon i Athena och gå igenom arbetsboken och dina anteckningar från seminarieundervisningen i LexLab. Gör även gärna övningarna i Athena igen och läs igenom feedbacken till de olika frågorna.


Christine Storr kommer att ha mottagning i Lexlab den 2 april för studenter som vill ställa frågor inför omprovet. Se schemat för tider.


Ditt prov
Om du har frågor om det praktiska provet eller vill fråga om just ditt resultat, kontakta Christine Storr (christine.storr@juridicum.su.se). Ange ditt namn och personnummer i mejlet.


2020-03-02 - Närvaro och case-poäng publicerat
Nu finns närvaro och casepoäng publicerat under Aktiviteter i FastReg. 


- "Ok" betyder att du uppfyllt närvarokravet. "Ej godkänd närvaro" innebär att du inte klarat närvarokravet. Den som ser detta kan ansöka om dispens genom att fylla i en dispensansökan (finns på kurshemsidan under Kursmaterial) och skicka in till jik@juridicum.su.se. För mer information om dispensansökan, se dokumentet "Vanliga frågor och svar JIK VT20" under Kursmaterial. Observera att beslut om dispens från närvarokravet tidigast kan fattas när samtliga andra kursmoment är avklarade.

 Den som inte genomfört caset ombeds snarast kontakta jik@juridicum.su.se.


- För caset utdelas maximalt 4 poäng.


- Har man inte uppfyllt obligatorierna, inklusive närvarokravet, kan man inte få ut betyg på kursen.


- Godkända obligatorier som inte är äldre än två år (fyra terminer bakåt exklusive den termin de uppfylldes) är giltiga.


2020-02-27 - Glöm inte att anmäla er till tentan! 
Påminnelse: Anmälan till tentamen den 4 mars stänger i morgon den 28 februari kl. 23.59. Anmälan sker i Fastreg under fliken "Tentor". Studenter med intyg om extra tid behöver också anmäla sig i Fastreg utöver att mejla sin anmälan till jik@juridicum.su.se


Enligt prefektbeslut bereds enbart den som har anmält sig till examination tillfälle att skriva. Studenter som kommer till tentamen utan att ha anmält sig i förväg ges inte möjlighet att skriva. Inga undantag kommer att beviljas.


2020-02-20 Frågor om lagboken inför tentamen
Vi har fått in flera frågor om lagboken inför tentamen. Här kommer därför info till samtliga studenter.
På JIK-tentan tillämpas examinationsalternativ 2 (se info även under Kurmaterial/Examination)


Alternativ 2 innebär:
- Tillåtet material på tentan är endast blå lagbok.
- Över- och understrykningar får förekomma i lagboken. Det är tillåtet att använda flera olika färger på överstrykningspennan. Ord i texten får ringas in och streck dras i marginalen. Anteckningar, d.v.s. bokstäver och siffror, är otillåtna. Korshänvisningar i form av streck och pilar mellan lagrum och/eller ord är att likställa med anteckningar och är därför inte tillåtna.
- Lagboken får förses med flärpar för att markera var vissa författningar återfinns. På respektive flärp måste författningens namn eller vedertagna förkortning anges, och det är endast detta som får anges. Inga flärpar får sitta i innehållsförteckningen. Det är inte tillåtet att hänvisa till specifika kapitel, paragrafer eller annat. En flärp per författning, och den ska sitta på det uppslag där lagen börjar, d.v.s. om lagen börjar på en vänstersida, ska flärpen sitta på högersidan på samma uppslag. Observera att det är otillåtet med tomma flärpar. Färdigtrycka flärpar från U-TAB är tillåtna att ha, det är OK att det står färdigtryckta sidnummer på U-TAB-flärparna. Finns det en flärp som markerar 12 kap. JB går det bra att den sitter kvar om man redan har satt in den.


På introduktionsföreläsningen informerade vi om att inget får skrivas i lagboken, detta gäller även om man skrivit sitt namn. Har man råkat skriva något i lagboken rekommenderas tipp-ex eller stryka över med bläck eller färg så att det inte syns.


2020-02-14 - Instruktioner seminarium 9
Inför seminarium 9 ska ni förbereda frågorna i kapitel 11 i studiematerialet (straffrätt). Ni kan börja med att göra 11.1.1-11.1.15 (dock ej 11.1.2) samt 11.2.3–11.2.10. Ni ska även göra övningarna om lagtolkning samt läsa rättsfallen och lösa tillhörande instuderingsfrågor i kurskompendiet (del A).


2020-02-12 - Dagens seminarium inställt (grupp 4)
Dagens seminarium för grupp 4 kl. 13-16 är tyvärr inställt på grund av sjukdom. Ny tid för detta seminarium är den 18 februari kl. 9-12. Ändringarna är markerade med rött i schemat.


2020-02-10 Förberedelse praktiska provet (Christine)


Bortsett från alla övningar och quizz, gör gärna kamratbedömningen på biblioteksuppgiften i Athena om ni vill förbereda er inför praktiska provet. Tack för alla frågor på mottagningen idag. Om det finns fler frågor, använd diskussionsforumet i Athena för att ställa de. Vi kommer inte svara på direkta meddelanden längre, men vi försöker svara på frågor i diskussionsforumet i morgon!


2020-02-10 - Studieteknik


Presentationen från morgonens föreläsning om studieteknik finns nu under Kursmaterial --> Föreläsningsmaterial. Studie- och språkverkstaden skulle även uppskatta om ni som deltog fyller i en kort utvärdering. Enkäten finns här: https://forms.gle/iTnqZSYoCDqkNzCv9.


2020-02-07 - Praktiska provet, påminnelse
Påminner om att måndag 10 februari kl. 12.00 är sista dagen för att välja tid för det praktiska provet. Val av tid sker genom ett gruppval i Fastreg. Mer information om hur anmälan går till finns nedan (se inlägg från 21/1). Omregistrerade samt studenter med intyg om extra tid mejlar sin anmälan till jik@juridicum.su.se

Anmälan till tentan den 4 mars är också öppen i Fastreg. Kom ihåg att anmäla er. Tentaanmälan stänger den 28 februari kl. 23.59.


Enligt prefektbeslut bereds enbart den som har anmält sig till examination tillfälle att skriva. Studenter som kommer till det praktiska provet eller tentamen utan att ha anmält sig i förväg ges inte möjlighet att skriva. Inga undantag kommer att beviljas.


Påminner även om att ta med legitimation till all examination.

Lycka till på praktiska provet nästa vecka!


2020-02-07
Nu finns caset upplagt under Kursmaterial --> Case.


2020-02-04 Schemaändring grupp 4
Ändringar gällande seminarietillfälle 6 och 7 för grupp 4. Vänligen se de nya tiderna under fliken "Schema" där ändringarna är rödmarkerade.


2020-01-29
Nu är anmälan öppen i Fastreg till ordinarie tentamen den 4 mars. Ni anmäler er i Fastreg under fliken "Tentor". 


Anmälan stänger den 28 februari kl. 23.59. Alla som avser att skriva måste anmäla sig. Enligt prefektbeslut ska studenter som kommer på tentadagen utan att ha anmält sig i förväg inte ges möjlighet att tentera. Inget undantag kommer att beviljas.


Om du är student i behov av särskilt stöd, glöm inte att du även måste anmäla dig via Fastreg, förutom att meddela kursamanuensen om din rumsbokning.


2020-01-29 Athena (Christine)


Det är tekniska problem med Athena just nu, så om ni inte kan lämna in biblioteksuppgiften, är det ok att lämna in senare under dagen. Ta dock med uppgiften till Rättskällor 1 seminariet så ni kan jobba med den under seminariet. Om ni inte kommer åt frågorna finns uppgiften även här.


2020-01-27 Biblioteksuppgiften och arbetsboken (Christine)


Inför seminariet Rättskällor 1 ska biblioteksuppgiften lämnas in i Athena. För mer information om Athena se tidigare inlägg nedan. Arbetsboken som nämndes på föreläsningen i dag finns som pdf i Athena. Den är ett stöd för rättskällor undervisningen och kan användas för anteckningar på seminarierna Rättskällor 1 och 2 i LexLab. 


2020-01-27 Rättskällor undervisningen (Christine)


Som nämndes vid kursintroduktionen, används SU:s lärplattform Athena för rättskällor undervisningen. Studenter loggar in via athena.su.se med sitt studentkonto. Föreläsningsbilder från Introduktion till rättskällor, biblioteksuppgiften, videos som kompletterar undervisingen, ett diskussionforum för Finna rätt boken samt alla övningsuppgifter inför rättskällor undervisning publiceras där. Logga gärna in under dagen för att bekanta dig med Athena.


Du kan läsa en kortare lathund om Athena på https://stockholmuniversity.box.com/s/i8w3m6kcwz94xdy9zwb9bjqxp9f6x5s9 som visar hur du loggar in och ger en översikt av plattformen. Titta även gärna på videon om hur du kommer igång med Athena på zero.comaround.com/link/316b1e0063bb4abda088a7cfd663d480. Via samma sida på Serviceportalen hittar du även annan hjälpdokumentation. 


Inför föreläsningen Introduktion till rättskällorna ladda gärna ner föreläsningsbilderna från Athena som anteckningsunderlag.


2020-01-22 Antecknare sökes
Anteckningsstöd sökes på kursen. Lön utgår med 90 kr i timmen exklusive semesterersättning. Kontakta kursadministrationen via funktionsadressen för att anmäla intresse (jik@juridicum.su.se). Mer information hittar ni här: https://www.su.se/utbildning/under-utbildningen/studera-med-funktionsneds%C3%A4ttning/information-till-dig-som-%C3%A4r-antecknare-1.443334.


2020-01-21 Anmälan till det praktiska provet
Fr.o.m. torsdag 23 januari kl. 12 kan ni välja tid till det praktiska provet. Ni väljer tid genom ett gruppval i Fastreg. Logga in i Fastreg och välj fliken "Grupper". Det finns 14 grupper att välja mellan. Ni ser både i schemat på Kurshemsidan och i själva gruppvalet vilken tid ni väljer. Provet skrivs under fyrtio minuter, men för varje grupp är en timme avsatt.


Studenter med rätt till extra tid och som lämnat sitt intyg till Viktoria Pettersson kontaktar jik@juridicum.su.se med anmälan.

Ni måste själva se efter så att ni inte väljer en tid som krockar med annan undervisning. Kom ihåg att välja en tid som passar senast den 10 februari kl. 12.00.


Enligt prefektbeslut bereds enbart den som har anmält sig till examination tillfälle att skriva. Studenter som kommer till det praktiska provet utan att ha anmält sig i förväg ges inte möjlighet att skriva. Inga undantag kommer att beviljas. Glöm inte legitimation.

Obligatorier är giltiga i två år, vilket innebär att om man har ett godkänt resultat på provet sedan tidigare, som inte är äldre än två år, så är detta resultat fortfarande giltigt. Omregistrerade studenter som saknar godkänt resultat på det praktiska provet anmäler sig till jik@juridicum.su.se senast 10 februari.


Övrig info om det praktiska provet finns i dokumentet "Vanliga frågor och svar JIK VT20" under Kursmaterial.
2020-01-21
Under terminen erbjuds Studiestöd för juriststudenter med Mångfaldsprojektet. Studiestödet är helt frivilligt, men en utmärkt möjlighet för er att få tips från juriststudenter som läser några terminer längre fram på programmet. Studiestödet riktar sig till er studenter på första terminen på juristprogrammet. Fokus kommer att ligga på studieteknik.Följande tider finns (samtliga är tisdagar):
28/1 kl 16-18 i sal D207
4/2 kl 16-18 i sal E413
11/2 kl 16-18 i sal E413
18/2 kl 16-18 i sal E413
25/2 kl 16-18 i sal E413
3/3 kl 16-18 i sal D207


2020-01-20 - Förberedelser inför seminarium 1
Till seminarium 1 ska studenterna i sina studiegrupper förbereda övningsfrågorna i kapitel 1 i Studiematerialet samt läsa den nyhetsartikel (Explosion i Stockholm - stora skador och evakuering) som lagts upp under Kursmaterial --> Övrigt material. I studiegrupperna ska studenterna fundera över vilka rättsliga följder den aktuella händelsen kan ge upphov till.


2020-01-20
Nu finns nyhetsartikeln som ska läsas till Seminarium 1 under Kursmaterial --> Övrigt material.

2020-01-13
Nu finns kurskompendium A och B under fliken Kursmaterial.

Samtliga studenter uppmanas att noga läsa dokumentet "Vanliga frågor och svar JIK VT20" som finns under fliken Kursmaterial.

Gruppvalet för nya studenter öppnar i Fastreg, under fliken "Grupper", den 15 januari kl. 10.00 och stänger den 17 januari kl. 10.00. Det är mycket viktigt att ni väljer en seminariegrupp innan gruppvalet stänger.

Här hittar ni information om hur ni loggar in i olika databaser samt aktiverar universitetskortet: https://www.su.se/utbildning/ny-student.


2020-01-13 Extra stödåtgärder
Studenter med behov av extra stödåtgärder (t.ex. pga dyslexi) i undervisningen och vid tentamen ska kontakta Resurscentrum för att få ett intyg. Intyget ska sedan lämnas till Viktoria Pettersson på Juridicum (plan 4). Meddela amanuensen (jik@juridicum.su.se) efter att intyget lämnats till Viktoria. Mer information finns här: http://www.jurinst.su.se/utbildning/allm%C3%A4n-studieinformation/funktionsneds%C3%A4ttning.


2019-11-27
Varmt välkommen till Stockholms universitet, Juristprogrammet och Juridisk introduktionskurs!


Ett preliminärt schema finns nu tillgängligt på kurshemsidan. Kursen börjar med en introduktionsföreläsning måndag den 20 januari kl. 09.00 och avslutas med tentamen den 4 mars. Litteraturlistan är aktuell för VT20. Digitalt kurskompendium med seminarieplan, kursfordran i litteratur samt litteraturutdrag publiceras på kurshemsidan under fliken Kursmaterial, vid kursstart.


E-postadress till kursadministrationen är jik@juridicum.su.se


För frågor om kursens upplägg, välj fliken Kursbeskrivning till vänster. Under denna flik finns en länk till kursbeskrivningen.


Läs även igenom informationen om uppropet m.m. här: https://www.jurinst.su.se/utbildning/v%C3%A5ra-utbildningar/juristprogrammet/nyantagen-p%C3%A5-juristprogrammet


För hemsidan avseende höstterminen 2019, byt termin i gröna fältet uppe till höger.

Byt termin  

Namn:
Juridisk introduktionskurs
Termin: V20
Period: 1
Studietakt: 100%
Nivå: GN
Poäng: 10,5
Språk: Svenska
Kursplan

Kontakt:


Kurskontakt:
jik@juridicum.su.se
Koordinator:
Oskar Klingborn
Amanuens:
Sara Carlsten
Kursföreståndare:
Mia Carlsson

Lärare:


Ahlin Per
Bakardjieva Engelbrekt Antonina
Carlsson Mia
Dahlqvist Julia
Elgebrant Emil
Gunnerstad Annelie
Jarnesand Marie
Lainpelto Katrin
Lavett Ivar
Ramberg Christina
Rasmussen Maria
Sjöberg Gustaf
Sluijs Jessika van der
Storr Christine
Ågren Jack
Carl-Fredrik Hedenström
Erik Svensson
Eva Thorén
Johan Eriksson
Johanna Chamberlain
Jonny Flodin
Josefin Hellman
Juridiska Föreningen
Madeleine Silfverberg
Mari Heidenborg
Mångfaldsprojektet
Susanne Ghomasi
Svante O. Johansson
Ulrika Borg