Medierätt (MEDIE-P)

Aktuellt

2019-12-20 Resultat från omtentamen har publicerats i FastReg:


Betygsgränser:


AB-U- skalan


AB: 25-30 poäng
Ba: 19,5-24,5 poäng
B: 15-19 poäng
U: 0-14,5 poäng


ECTS- skalan
A: 28-30 poäng
B: 25-27,5 poäng
C: 22,5-24,5 poäng
D: 19,5-22 poäng
E: 15-19 poäng
Fx: 9,5-14,5 poäng
F: 0-9 poäng


Den som saknar obligatorier kommer inte att få ut sitt slutbetyg. Alla som skrev tentan kan se sin tenta i Exia:

* https://exia.su.se
* klicka på Hämta resultat
* skriv in ditt SUKAT-konto (universitetskonto)


Begäran om omprövning


För begäran av omprövning använd blanketten: http://www.jurinst.su.se/utbildning/allm%C3%A4n-studieinformation/ompr%C3%B6vning-av-betyg


Omtentamen med AB-svar finns publicerat under Kursmaterial.


2019-11-22 Glöm inte bort att anmäla dig till omtentamen. Endast anmälda får skriva.


2019-11-13 Resultat från ordinarie tentamen och obligatorier har publicerats i FastReg:


Betygsgränser:


AB-U- skalan


AB: 25-30 poäng
Ba: 19,5-24,5 poäng
B: 15-19 poäng
U: 0-14,5 poäng


ECTS- skalan
A: 28-30 poäng
B: 25-27,5 poäng
C: 22,5-24,5 poäng
D: 19,5-22 poäng
E: 15-19 poäng
Fx: 9,5-14,5 poäng
F: 0-9 poäng


Den som saknar obligatorier kommer inte att få ut sitt slutbetyg. Alla som skrev tentan kan se sin tenta i Exia:

* https://exia.su.se
* klicka på Hämta resultat
* skriv in ditt SUKAT-konto (universitetskonto)


Begäran om omprövning


För begäran av omprövning använd blanketten: http://www.jurinst.su.se/utbildning/allm%C3%A4n-studieinformation/ompr%C3%B6vning-av-betyg


Omtentamen med AB-svar finns publicerat under Kursmaterial.


2019-10-21 De digitala kompendierna har uppdaterats med en Juridicum-stämpel. Dessa får skrivas ut och medtagas till tentamen.


2019-10-09 Instruktioner, rollindelning samt material till förhandlingsspelet finns nu i Kursmaterial.


2019-10-08 Glöm inte bort att anmäla dig till tentamen i FastReg. Endast anmälda får skriva!


2019-09-30 Slides från Johans undervisning i fredags finns nu Kursmaterial.


2019-09-26 Ett antal rättsfall och EU-rättsakter kommer att beröras vid Johan Axhamns undervisning. Dessa hittar ni i Kursmaterial/Föreläsningar.


2019-09-19 Jeanette Gustafsdotters slides finns publicerade i Kursmaterial.


Dagens mottagningstid är inställd pga sjukdom.


2019-09-13 Nu finns Medie- och upphovsrätt att köpa som kompendium i Akademibokhandeln Frescati.


2019-09-11 Instruktioner till Daniel Westmans Yttrandefrihetsgrundlagen och nya medier finns nu i Kursmaterial. Observera att det hålls i seminarieform och att det därför är viktigt att alla är inlästa på materialet.


2019-09-11 Jan Roséns slides finns nu publicerade i Kursmaterial.


2019-09-09 Nu finns samtliga gamla tentor publicerade i Kursmaterial.


2019-09-05 Kursboken Medie- och upphovsrätt kommer att finnas att köpa i form av ett kompendium i Akademibokhandeln nästa vecka.


2019-09-02Torsdagens (5/9) mottagningstid är flyttad till onsdag kl. 10-12.


2019-08-19 Välkommen till Medierätten!
Kursstart med upprop och introduktion äger rum på måndag (2/9) kl. 13-15 i sal F497. Observera att det är obligatorisk närvaro på samtliga undervisningstillfällen under kursen.


Vänligen observera att kursboken Medie- och upphovsrätt (Rosén, 2012) är slut hos förlaget men kommer att finnas tillgänglig på kurshemsidan under Kursmaterial.


Tveka inte att höra av er om ni har några frågor!

Byt termin  

Namn:
Medierätt
Termin: H19
Period: 1
Studietakt: 100%
Nivå: M
Poäng: 15,0
Språk: Svenska
Kursplan

Kontakt:


Kurskontakt:
medie@juridicum.su.se
Koordinator:
Amanuens:
Johan Mörlin
Kursföreståndare:
Jan Rosén

Lärare:


Axhamn Johan
Rosén Jan
Daniel Westman
Helene Miksche
Jeanette Gustafsdotter
Lars Grönquist
Martin Luuk
Ulf Isaksson